JEDINI PROIZVOĐAČ PUZZLI U ZEMLJI
Smart Production d.o.o.
Ive Andrica 1, 21000 Novi Sad, Srbija
tel./fax: +381 (0) 21 472 0 664
E-mail: smartpro.puzzle@gmail.com

Home
     
PROIZVODI
Puzzle 500
Moje puzzle 500
Promo puzzle
Razglednice
Igračke
     
     
    FOTOGRAFI
Uroš Petrović
Bojan Hohnjec
Vlado Marinković
     
Bačka Palanka (BG-003)
Opština Bačka Palanka se nalazi u jugozapadnom delu Bačke, i u svom sastavu ima 12 naselja, plus 2 mala naselja u Sremu. Teritorija opštine nalazi se u umereno kontinentalnom klimatskom pojasu. Površinski pripada grupi većih opština u Vojvodini.
Prema popisu iz 2002 godine opština je imala 60.966 stanovnika, a grad 29.449 stanovnika. Etnička struktura po istom popisu : Srbi 47.916 (78,59 %), Slovaci 5.837 (9,57%), Mađari 1.490 (2,44%), a ostatak čine Jugosloveni, Hrvati, Romi, Rusini i dr.
Na osnovu arheoloških nalaza i pisanih dokumenata, dokazano je da su na ovim prostorima ljudi neprekidno živeli od praistorije do danas. Prva naselja se podižu u XI veku, a naziv Palanka se pominje 1593 godine. Sam naziv naselja Bačka Palanka datira iz 1918 godine.
Opština administrativno pripada AP Vojvodini, Južno-bačkom okrugu, a sedište opštine je u Bačkoj Palanci.
Slažite puzzle
Brz način života kakav danas živimo ne dopušta nam da se opustimo ni za trenutak. Ne dozvolite da uvek bude tako, učinite nešto za sebe, slažite puzzle. Proverite strpljenje i mogućnost zapažanja. Ova zabavna igra potiče i jedno i drugo zatim jača koncentraciju, razvija saradnju i uzajamno pomaganje.
Reciklirani materijali
Smart Production pri izradi puzzli koristi uglavnom reciklirane materijale i tako pomaže u naporu za očuvanje čovekove sredine. Briga za čovekovu okolinu je neophodnost vremena u kojem živimo i trend koji u svetu a i kod nas ima sve više pristalica.
Promocija grada
Pazzle su odličan način da promovišete vašu regiju ili grad. Svakako da biste ovakvim poklonom obradovali svakog domaćeg i stranog gosta, ili delegaciju koja Vam dođe u posetu. Pored toga što čete dati lep poklon Vi ćete uraditi i svojevrsnu promociju za Vaš grad.
  Copyright Smart Production · Novi Sad · Serbia · 2008.